اشبل (ISHBELLE_GB)

  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان

ISHBELLE_GB

ريتينگ :
98
پدر :
INVINCIBLE SPIRIT_IRE
مادر :
BELLE REINE_GB از سیلمی KING OF KINGS_IRE
متولد :
2008 - انگلیس

مقام های کسب شده:

2 مقام قهرمانی
1 مقام نایب قهرمانی
1 مقام سومی

ویدیوهای اشبل (ISHBELLE_GB)

بيوگرافي

 این مادیان با کسب 2 مقام قهرمانی در مسافت 1000 و 1200 متر ،یک مقام نایب قهرمانی و یک مقام سوم از 9 استارت به کار خود در انگلیس پایان داد. مهمترین کورس این مادیان در C2 است که یکبار به مقام سومی و یکبار به مقام چهارمی دست یافته است.

ارسال نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ