مربوش (Marbush_IRE)

 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان
 • مرکز پرورش اسب رادان

Marbush_IRE

ريتينگ :
117
پدر :
Linamix_FR
مادر :
Fig Tree Drive_USA از سیلمی Miswaki_USA
متولد :
2001 - ایرلند

مقام های کسب شده:

5 مقام قهرمانی
5 مقام نایب قهرمانی
4 مقام سومی

ویدیوهای مربوش (Marbush_IRE)

بيوگرافي

پدر : Linamix_FR 

مادر : Fig Tree Drive_USA از سیلمی Miswaki_USA 

متولد : 2001 - ایرلند

بیوگرافی Marbush IRE

- مهمترین کورس مربوش : کسب مقام چهارمی در جام جهانی دبی در سال 2006 میلادی (سال 1385) در گروه 2 گودلفین مایل در خاک و در مسافت 1600 متر می باشد .

- مربوش توسط کمپانی شادویل در سال 2002 میلادی (سال 1381) به مبلغ تقریبی 325,000,000 تومان از حراجی Tattersalls خریداری شد .

- کسب بیش از 440,000,000 تومان جایزه در ایرلند، انگلیس و دبی

- این اسب بلک تاپ بوده و دارای 5 مقام قهرمانی، 5 مقام دومی ، 4 مقام سومی و 3 مقام چهارمی در مسافت های 1000 تا 2000 متر می باشد .

- یکی از مهمترین کورس های این اسب کسب مقام قهرمانی در گروه 3 ( Burj Nahaar ) با جایزه 150,000,000 تومان در سال 2006 در میدان سوارکاری ند الشباب در دبی با بیش از 7 طول فاصله از اسب

دوم می باشد .

- برادر مربوش از مادری Sublimity متولد فرانسه  با ریتینگ 114 در مسافت های 1400 تا 2000 متر دارای 4 مقام قهرمانی، 2 مقام سومی . همچنین این اسب در کورس مسافت های بلند (کورس + پرش) 

از برترین ها بوده  که دارای 5 مقام قهرمانی و 5 مقام دومی و سومی می باشد . مجموع جوایز دریافتی Sublimity از کورس ها تقریبا 1,000,000,000 تومان است .

- Fig Tree Drive مادر مربوش متولد آمریکا فقط 1 بار در 2 سالگی در مسافت 1200 متر دویده و به مقام قهرمانی رسیده است . پدر مادری مربوش Miswaki اسب بسیار سرعتی و معروف آمریکا در اوایل سال

1980 میلادی می باشد .

- نام مادر بزرگ مربوش از مادری (Rose O Riley ) متولد آمریکا که در فرانسه به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی رسیده و خواهر تنی مادیان De La Rose شامپیون اسب های 2 ساله آمریکا در سال 1981 میلادی 

که دارای 11 مقام اولی در گروه های 1 و 2 بوده و از این مادیان 2  اسب بسیار معروف متولد شده است که هر 2 بلک تاپ می باشند اولی بنام Conquistarose که چندین مقام قهرمانی در گروه 1

کسب کرده و اکنون در آمریکا سیلمی می باشد و دومی De La Devil قهرمان گولدن رود استکس چرچیل داونز گروه 3 می باشد . 

- دومین برادر تنی (Rose O Riley ) اسب Upper Nile آمریکایی است که بلک تاپ بوده و دارای 6 مقام قهرمانی در گروه 1 و 3 بوده است . این اسب در آمریکا سیلمی می باشد .

- از مادر دوم و سوم مربوش، مادیان یا اسب های بسیاری متولد شده اند که بیستر آنها بلک تاپ بوده و قهرمانی های بسیاری را کسب کرده اند و تعدادی از آنها اکنون سیلمی می باشند .

- برای اطلاعات بیشتر بر روی شجره نامه مربوش کلیک کنید .

ریتینگ جهانی: 117

 

ارسال نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ