سیلمی

سامر دولدرمز (Summer Doldrums_USA)
سامر دولدرمز (Summer Doldrums_USA)

پدر : Street Cry_IRE
مادر : Dance For Dixie_USA از سیلمی UNACCOUNTED FOR_USA
متولد : 2004 - کنتاکی-آمریکا

مشاهده جزییات >
سیتی لیدر (City leader_IRE)
سیتی لیدر (City leader_IRE)

پدر : Fasliyev_USA
مادر : Kanmary_FR از سیلمی Kenmare_FR
متولد : 2005 - ایرلند

مشاهده جزییات >
القاسی ( AL Qasi_IRE)
القاسی ( AL Qasi_IRE)

پدر : ELNADIM_USA
مادر : Delisha_GB از سیلمی Salse_USA
متولد : 2003 - ایرلند

مشاهده جزییات >
برق (Barq_IRE)
برق (Barq_IRE)

پدر : Green Desert_USA
مادر : Zaeema_GB از سیلمی Zafonic_USA
متولد : 2007 - ایرلند

مشاهده جزییات >
مربوش (Marbush_IRE)
مربوش (Marbush_IRE)

پدر : Linamix_FR
مادر : Fig Tree Drive_USA از سیلمی Miswaki_USA
متولد : 2001 - ایرلند

مشاهده جزییات >
ریو میلینیوم (IMAAM_GB)
ریو میلینیوم (IMAAM_GB)

پدر : PIVOTAL_GB
مادر : KHULOOD_USA از سیلمی STORM CAT_USA
متولد : 2006 - انگلیس

مشاهده جزییات >
نیو جرسی (New Jersey_IRE)
نیو جرسی (New Jersey_IRE)

پدر : Statue Of Liberty_USA
مادر : Shinkoh Rose_FR از سیلمی Warning_GB
متولد : 2005 - ایرلند

مشاهده جزییات >
ریو سان (Rio Sun_USA)
ریو سان (Rio Sun_USA)

پدر : Eddington_USA
مادر : Junkinthetrunk_USA از سیلمی Top Account_USA
متولد : 2008 - آمریکا

مشاهده جزییات >
تینکرتاون (TINKER TOWN_IRE)
تینکرتاون (TINKER TOWN_IRE)

پدر : Verglas_IRE
مادر : Kelly Nicole_IRE از سیلمی Rainbow Quest_USA
متولد : 2008 - ایرلند

مشاهده جزییات >
ریو پارتی (Rio Party_IR)
ریو پارتی (Rio Party_IR)

پدر : MOUNT NELSON_GB
مادر : Siren Party_GB از سیلمی Pivotal_GB
متولد : 1389 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ