دریم آچا (DREAMACHA_GB)

  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان
  • مرکز تولید و پرورش اسب رادان

DREAMACHA_GB

ريتينگ :
94
پدر :
OASIS DREAM_GB
مادر :
MACHAERA_GB از سیلمی MACHIAVELLIAN_U.S.A
متولد :
2007 - انگلیس

مقام های کسب شده:

5 مقام قهرمانی
2 مقام نایب قهرمانی
3 مقام سومی

ویدیوهای دریم آچا (DREAMACHA_GB)

بيوگرافي

این مادیان با ارزش با کسب 5 مقام قهرمانی،2 مقام نایب قهرمانی و 3 مقام سوم در مسافت های 1200-1000 متر به کار خود در انگلیس پایان داد و به ایران منتقل شد. این مادیان در مسافت 1000 متر در انگلیس با زمان 57.17 ثانیه و در 1200 متر با زمان 1:11:76 به مقام قهرمانی رسیده است. همچنین یکبار در کلن آلمان در گروه لیستد با اختلاف فقط 0.75 طول با زمان بسیار درخشان 54.42 ثانیه به مقام 5 دست یافت.

ارسال نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ