پرسش :

 سلام به گروه ریو کالکشن وحاج آقا رادان خسته نباشین زحمتی که شما هم برای مردم وهم سوارکاری میکشین خیلی زیاد است انشاءا... همیشه موفق وکارهایتان پررونق باشد 

۲۶مرداد

پاسخ : مدیر سایت

                     
با سلام،
و سپاس از حسن نیت شما										

ارسال نظر