پرسش :

 باسلام
 ما هم آقای رشید ایری رو با ریو ها میشناسیم ودوست داریم وامیدواریم زود پیشمون بیاد 

۱۰مرداد

پاسخ : مدیر سایت

                     
با سلام،
آقای رشید ایری برای همیشه در کنار ماست و او را در موفقیت اسبهای ریو سهیم میدانیم.						

ارسال نظر