۱۱اسفند

نام : امیر 0 نظر

پرسش :

 ریو لینا شاهرود پیش کی و کدام باشگاه بدنیا امده

۱۰اسفند

پاسخ : مدیر سایت

                     
با سلام
ریو لینا از تولیدات مرحوم آقای عباس مینوکده در شاهرود می باشد.						

ارسال نظر