مصاحبه روزنامه بین المللی خبر ورزشی ، ویژه نامه اسبدوانی مسابقات گنبد

حاج حميد رادان: پيست گنبد بايد ترميم شود.

حاج آقا اول از همه مسابقات اسبدواني امسال را چطور ارزيابي می كنيد و چه پيشنهادي براي بهتر برگزار شدن رقابتها ميدهيد؟
امسال مثل سال قبل پيشرفتي در اسبدواني نداشتيم و ميتوانم بگويم درجا زديم. كورس همه نژادها كيفيت لازم را كه انتظار داشتيم را نداشت. جوايز افزايشي پيدا نكرده اين در صورتي است كه هزينه ها روز به روز بالا ميرود و زندگي مشكلتر ميشود. بايد فكري به حال مربيان، چابكسواران و مخصوصاً مالكين شود كه هزينه هاي سنگيني را متحمل ميشوند. مالكين جايگاهي در اسبدواني ندارند در صورتي كه بيشترين هزينه ها بر دوش مالكاست.به هرحال اميدواريم كه در سالهاي آينده بهتر شويم. در جلسه برگزار شده بين مالكين و مسئولين با رئيس فدراسيون مهندس حيدري داشتيم خواستار آن شديم كه به ميادين اسبدواني كشورمان رسيدگي كنند كه ايشان هم براي اين درخواست چراغ سبز نشان دادند و قول رسيدگي به اين امر را دادند. اولين مشكل ما ميدان اسبدواني گنبد است كه همه به عنوان پايتخت سواركاري كشورمان ميشناسيم. بعد از آنا فزايش جوايزاست كه از رئيس فدراسيون جديد خواستار رسيدگي به اين مشكلات شديم.
اميدواريم اسپانسرهاي جديدي جذب كنيم تا جوايزمان هم افزايش داشته باشد. آموزش مربيان و چابكسواران را با دعوت از اساتيد و كارشناسان خارجي به اسبدواني در دستور كار قرار دهيم. مهندس حيدري براي پخش زنده مسابقات از شبكه سه سيما نيز صحبت هايي با مسئولين صدا و سيما داشته اند كه در اين صورت ميتوانيم اسپانسرهايي را براي كورس
كشورمان جذب نماييم. از كارهايي كه صورت گرفته توسط مهندس حيدري اين است كه از اين پس ميدان نوروز آباد تهران زير نظر فدراسيون سواركاري كشور برگزار خواهد شد.
رونق مسابقات اسبدواني تهران كمكي به ماديانداران تركمن صحراست. اگر مسابقات تهران چند مالك جديد به خود جذب كند يقينا ماديانداران تركمن صحرا با فروش اسبهاي توليدي خود ميتوانند منبع درآمد خوبي را داشته باشند.
از عملكرد مربي جديدتان رحيم بردي مهراني راضي هستيد؟
فعلاً اول كار اين مربي است. مهراني از مربيان تراز اول اسبدواني است. ايشان قول دادند از
فصل بهار نتايج خوبي را براي باشگاه رادان هورس كسب نمايند. ان شاا... كه در اين امر بتواند سربلند بيرون بيايد.
انتقال برخي از اسبهايتان به عبدالرحمان كلته به خاطر دوستي قديمي است يا فني؟
هم به خاطر دوستي قديمي و هم به خاطر مسائل فني برخي اسبهايم را در اختيار اين مربي كهنه كار قرار دادم. از نظر فني خيلي خوب كار كرده و خود را يك مربي بزرگي نشان داده است.
چه راهكارهايي براي پيشرفت اسبدواني مي بينيد؟
ما در صحبت هاي قبلي خودمان بارها و بارها گفتيم كه اول ميدان مسابقات را درست كنيم.
اسپانسرهاي قوي را به مسابقات جذب كنيم. بايد كارشناسان خوبي را براي تدريس مربيان و
چابكسواران انتخاب كنيم. با آوردن تدريس كنندگان حرفه اي مربيانمان را به روز كنيم. غذا
دادن اسبهايمان همين حالا هم مشكل دارد.
طرز تمرين دادن اسبهاي ما توسط مربيان در كل مشكل دارد. اما چون اين راه سنتي را از
قديم در پيش گرفتند و رفتند به سختي ميتوانيم تغييرش دهيم كه اين تغيير بايد انجام پذيرد. شما ببينيد اگر چهار كيلو يونجه به اسب
بدهيم يك كيلو اضافه وزن پيدا ميكند. در خارج براي صد گرم اضافه وزن اسب حساسيت
قائل هستند. مربيان خارجي حداقل پنج ساعت قبل از كورس هيچ غذايي به اسب نمي دهند.
روز مسابقه به هيچ عنوان اسبهايشان را چهار نعل نميدهند و فقط دست گردان ميكنند اما
متأسفانه خيلي از مربيان ما اين را نميدانند. به همين خاطر ميگويم كه اساتيد خارجي براي
آموزش مربيان بياوريم. حتي خودم به مهندس حيدري گفتم كه حاضرم براي آموزش كمك
هم بكنم. چون مربيان و چابكسواران ما خود جوش هستند. از بچگي در كنار اسب بوده اند و
به صورت سنتي وبدون آموزش سواركار يا مربي مي شوند. هيچ كسي هم نيامده به اين
سرمايه هاي اسبدوان يمان آموزش بدهد. وقتي كه در تركمن صحرا اين همه علاقه مند است،
همه چيز آمادها ست چرا نبايد كسي بيايد دست آنها را بگيرد؟ انسان به اميد زنده است و ما هم اميدواريم كه ان شاا... بهتر شويم. بايد خودمان همت و تلاش كنيم. هميشه گفتم بار را گردن فدراسيون نندازيم. خود ما مالكين همت كنيم جاكي كلاب را تشكيل دهيم و براي آينده و پيشرفت اسبدواني تصميم بگيريم. در ضمن چند روز پيش به اسبدواني بندرتركمن رفتم.
ميدان بندر وضعيت بدي داشت و به خاطر گل بودن محيط مجموعه نتوانستم پيش اسبهايم
بروم.از آقاي مهندس حيدري خواهشمنديم به وضعيت دردناك ميادين رسيدگي نمايد و
علاقه مندان به اسبدواني را از اين آشفتگي در بياورد.
چند سال است اسپانسر كورس اسپيد و مايل كاپ مي شويد. آيا امسال هم اسپانسر ميشويد؟
من سه سال اسپانسر كورسهاي مايل كاپ و اسپيد كاپ هستم به اين خاطر كه مالكين ديگر هم يك گامي به جلو بردارند. اصل كار اين است كه براي مسابقات اسبدواني اسپانسر جذب كنيم و كورسهاي مان را رونق ببخشيم تا جوايزمان افزايش يابد. شركتها، موسسه ها،
بانكها، كارخانجات بيايند و جوايزا ين كورسها را بدهند و به نام خود ثبت كنند. هم تبليغي براي خودشان ميشود و هم كمك شاياني به اسبدواني كرده باشند. ان شالله امسال و سالهاي آينده هم اسپانسر مايل و اسپيد كاپ خواهم بود و تا جايي كه ميتوانم اين كورسها را به بهترين نحو برگزار خواهم كرد.
در حال حاضر كور سها را چطور مي بينيد؟
الان مسابقات متأسفانه بيشتر كورسها آن واقعيتها نيست. اين نتايجي كه به دست مياد
نتايج واقعي نيست. من حميد رادان كه از تهران بلند ميشوم و به گنبد ميايم در اين روز بيشتر
علاقه مندان مي گويند رادان آماده اسبهايش اول ميشود. ولي دقيقا برعكس اين پيش بيني
رخ ميدهد. خب چه دستهايي در كار است كه اينطور ميشود؟ يعني براي من هم كم كم عجيب شده است وقتي به گنبد ميايم همان روز هها سبها من ميتوانند نتيجه لازمه را كسب كنند. چه دستهايي پشت پرده است. اين دستها بايد قطع شود. ان شالله اميدواريم با آمدن مهندس حيدري در رأس فدراسيون قدمهاي مثبتي برداشته شود. ما هم حاضريم مثل هميشه ايشان را در اين امر كمك كنيم.
مطمئن باشيد سال آينده كورسها و اسبها اضافه خواهند شد.ا گر اينها بيشتر شود طبيعي است كه مربيان و سواركاران و ميادين بيشتري ميخواهد. آيا ما اين امكانات را داريم؟ الان پنج شنبه و جمعه كورس است ولي اسبهاي زيادي بيرون ميمانند. ما بايد ميدان هايمان را جدا كنيم.ا ين صحبتها را در جلسه چند هفته قبل تهران به مهندس حيدري گفتم. آيا ميشود در استاديوم آزادي در رشته فوتبال تيم هاي درجه دو يا سه بازي كنند؟ مسلماً نه. در استاديوم آزادي تيم هاي دسته يك و ليگ برتر بازي ميكنند. ما فقط ميدان گنبد را به صورت نرمال
داريم. درا ين ميدان اسبها هم تمرين ميكنند و هم كورس و هرچه اسب است در اينجا
ميدوانيم. اين ميدان بايد براي اسبهاي درجه يك وا متياز بالا باشد.اسبهاي صفرامتياز را بايد
به ميدانهاي آق قلا وبندر بدهيم. مانند ميادين خارج كورسها را در شهرهاي بندرتركمن و آق قلا پخش كنيم. موقعي كه آنجا اسبها رشد كردند و امتياز كسب كردند در ميدان گنبد كورس دهند. يك بهايي بايد به ميدان گنبد بدهيم. شما ببينيد هرچه اسب بهترين وبدترين است در گنبد با هم كورس ميدهند كه اين صحيح نيست. همه ميادين ما بايد فعال باشند.
هر ميداني درشان خودش كور سها را برگزار كند.
توقع هواداران اسبهاي ريو خيلي بالاتر از نتيجه هاي كسب شده ريوها است. چرا به يكباره ريوها افت كردند؟
من هم قبول دارم. اين هم بيشتر به علت كم لطفي كارگران در سال گذشته كنار اسبها بود.
رشيد هم به خاطر مشكلاتش بالا سراسبها نبود.
آنچنان كه بچه ها بايد كارميكردند، نكردند. به هرحال مربي جديدمان آقاي مهراني براي مسابقات سال آينده گفتند كه نتايج اسبهاي ريو را متحول خواهند كرد و ان شالله همين طوري خواهد شد.
ريو دنسر هم تلف شد و قبل از آن كره ماديانش را در حراجي به فروش برديد. شنيده ميشود پيشنهاد خوبي براي پس گرفتن كره ريودنسر داده ايد؟
اصلاً اين حر فها صحت ندارد. مبارك صاحبش باشد. ريو دنسر سر زايمان يك كره زيبا از مربوش به دنيا آورد و فعلاً براي پسرم امين همين كافي است. اتفاقاً خوب شد گفتيد همانطور كه خيلي ها توقع نداشتند كه قيمت اسبها را در اولين حراجي پايين بگذاريم. خيلي از دوستانمان در تركمن صحرا ميگفتند كه به حراجي نيامديم به اين خاطر كه فكرنمي كرديم قيمتها بالا باشد. قرار نيست فقط سيلمي بياورم اينجا و ماديان دارها كشش كنند.
سيلمي هاي خوب را براي اصلاح نژاد اسبها وارد كردم. ان شالله سالهاي آينده هم حراجي ها را برگزار خواهيم كرد. هدف از برگزاري حراجي هم اين است كه دوستان عزيز بدون واسطه بدون دلاليت از بهترين كره هاي ماديان هاي ما بهره كافي را ببرند.
شما موفق به وارد كردن اسب قدرتمند سيتي ليدر به عنوان سيلمي شده ايد. توضيحاتي در مورد اين اسب ميدهيد؟
سيتي ليدر را اسب بسيار خوب براي كشورمان ديدم. اين اسب گروه يك و دو را شكست داده و در گروه دو به مقام دومي رسيده. با اسبهاي گردن كلفتي در اسبدواني انگلستان مسابقه داده است. همچنين اسبهاي ريتينگ 131 و 123 را شكست داده. سيتي ليدرا سبهاي بالاي سه ميلياردي را شكست داده و هم شكست خورده است. برترين كره فاسليوف با ريتينگ 118 است. از طرف مادري به كين مار ميخورد كه كره هاي عالي توليد كرده است.
مادر سيتي ليدر 5 كره عالي را توليد كرده است و به همين خاطر آمريكايي ها كين مار را از فرانسويها خريداري كردند. سه برادر سيتی ليدر در آمريكا سيلمي هستند.
در حال حاضر باشگاه رادان چند سيلمي در اختيار دارد؟
شش سيلمي كه سامردلدرمز و سيتي ليدر در تهران مستقر خواهند شد و ان شالله 15 بهمن
نيوجرسي و القاسي را به بندر تركمن و ريوميلينيوم و مربوش را هم به گنبد خواهيم فرستاد.
چرا قيمت كشش سيلمي هايتان نسبت به قيمت برخي سيلمي هاي ديگر پايين است؟
اين نشان دهنده اين نيست كه سيلمي هاي من از سيلمي هاي ديگر ضعيفتر باشد.امروزه همه به اينترنت دسترسي دارند. هدف من اين نيست كه از سيلمي كيسهاي براي خودم بدوزم. اگر از همين سيتي ليدر در خارج كشش ميكردند حداقل قيمت كشش اين اسب را بيست ميليون تعيين میكردند. ولي من براي خدمت كردن به اسبدواني و اين منطقه قيمت كششها را پايين آوردم تا ماديانداران اسبهايشان را با اين سيلمی ها كشش كنند. خدا شاهد است مربي اسبهايم
وادسون در دبي به من گفتند: از آمريكا زنگ زدند سامر دولدرمز رابراي كنتاكي میخواهند
و من هم با خنده گفتم اسب در ايران است اگر ميخواهيد برويد از ايران بگيريد. اين درست نيست كه من قيمت ده ميليون را براي سيتي ليدر و سامردولدرمز بگذارم. من بايد بدانم كه ماديانداران توانايي اين را دارند يا خير؟ بايد قيمت مناسبي بگذاريم تا مادياندارها از آنها استفاده كنند. قيمت پاييني كه براي سيلمي ها گذاشتم به اين خاطر است كه ماديانداران به اين سيلمي ها دسترسي داشته باشند وبتوانند از آنها استفاده كنند. يك خواهشي كه از اين ماديانداران دارم اين است كه با سفارش اين و
آن ماديانشان را نكشند حتي اگر سيلمي هاي نامدار باشد. اين خيلي مهم است كه شجره و عملكرد آنها را بدانند. بايد آينده آنها را ديد.
كشش به سيلمي هاي خوب را در نظر بگيرند. حتي سيلمي هاي رادان هورس را مطالعه
نمايند. جايگاه سيلمي ها را بدانند. زيرا براي توليد يك كره، سه سال طول ميكشد و اگر
بعد از سه سال كره كورس خوبي به نمايش نگذارد آن وقت زحمت چند ساله خود را هدر داده اند. پس ماديانداران در انتخاب سيلمي ها كاملاً دقت نمايند و با مطالعه و دسترسي به اينترنت سيلم يهاي مورد نظر خودشان را
انتخاب نمايند. خدا را شكر سيلمي هاي خوبي هم وارد ايران شده است.
در آخر اگر سخني داريد بفرماييد؟
من هميشه اين را گفتم اگر اين تماشاگران تركمن صحرا نباشند مسابقات هيچ ارزشي ندارد.اينجا واقعاً پايتخت اسبدواني ايران است.
تماشاگراني كه از استانهاي ديگر هم مي آيند.
به خاطر ديدن اسبها و تماشاگران خونگرم تركمن صحرا مي آيند و از شور و شوق مسابقات
خودشان به وجد مي آيند. ما هم فقط به خاطر علاقه مندي مردم اين منطقه از خارج اسب می آوريم. تماشاگران سرمايه هاي اين ورزش پرهيجان هستند و بايد قدر آنها را دانست.
تماشاگران در كورسهاي حساس هر اسبي بتواند به زيبايي قهرمان شود را به شدت تشويق
ميكنند و جو مسابقات را زيبا ميكنند.ا فرادي هستند كه فكر ميكنند تماشاگران به خاطر پيشبيني و شرط بندي به اين مسابقات مي آيند ولي اصلاً اينطوري نيست. افرادي را ميشناسم كه سي چهل سال است به اسبدواني مي آيند آن هم از راه دور و گوش هاي مي نشينند و مسابقات را تماشا ميكنند. جايگاه سمت چپ و راست را اگر نگاه كنيد مي بينيد كه افراد زيادي هستند كه از جاي خود تكان نمي خورند و فقط كورس اسبها را نگاه مي كنند. ا نشاالله مسابقات آينده طوري برگزار شود كه درشان اين تماشاگران باشد و آنها بتوانند از ديدن مسابقات لذت ببرند. از شما هم متشكرم كه اخبار مسابقات را پوشش ميدهيد و برايتان در اين راه آرزوي موفقيت يكنم .

ارسال نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ