دانستنی هایی در مورد PIVOTAL

pivotalنریان کرنگ با قد 168سانتی متر ،متولد سال 1993یکی از برترین سیلمی های جهان است.

پیووتال فرزند Polar Falcon - Fearless Revivalبا پدر بزرگ مادری به نام Cozzeneاست.

قیمت کشش این سیلمی بزرگ در سال 2011مبلغ 55هزار پوند می باشد.

ریس رکورد:

قهرمان چهار مسابقه از مجموع شش استارت در دو وسه سالگی در مسافت های 1000الی 1200متر با جوایز اکتسابی معادل 148هزار پوند می باشد.

این مسابقات شامل:

-قهرمانی در استیکس گروه یک Nunthorpeدر مسافت هزار متر با زمان 56.53ثانیه در میدان York.

-قهرمانی در استیکس گروه دو King’s Standدر مسافت هزار متر در میدان رویال اسکوت.

شایان ذکر است رکورد پیووتال در میدان یورک بعد از Hever Golf Rose, Mind Gamesجزو برترین رکورد در این میدان می باشد.

همچنین رکورد پیووتال در میدان رویال آسکوت جزو برترین زمان ها بعد از Mind Games, Hever Golf Rose . Royal Applauseمی باشد واز این حیث پیووتال جزو پر سرعت ترین سیلمی های اروپا می باشد که توانسته ژن سرعت را به خوبی به فرزندانش منتقل کند.رکوردهای ثبت شده توسط فرزندان وی موید این مطلب است.

-قهرمانی در استیکس EBF Amble Maidenدر میدان نیوکاسل با فاصله 2 و1/2طول نسبت به اسب نایب قهرمان در این مسابقه.

-با قهرمانی در مسافت 1000متر استیکس Epee Conditionsدر میدان فولکستن با فاصله چهار طول از رقبای خود،رکورد زمانی جدید این مسابقه،  58.5ثانیه را برای برای خود ثبت کرد.

http://www.pedigreequery.com/pivotal

 

Pivotalو فرزندانش:

مجموع جوایزی که فرزندان پیووتال تا به امروز کسب کردند از مرز بیست وسه میلیون پوند عبور کرده است.

فرزندان پیووتال در 91مسابقه منحصر بفرد استیکس وینر شده اند که از مهمترین ان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

GOLDEN APPLESبا پدر بزرگ مادری Kaldoun:

-مادیان قهرمان روی چمن مسابقات امریکا در سال 2002

-کسب شش قهرمانی شامل:

-استیکس گروه یک Yellow Ribbonدر میدان سانتا آنیتا

-گروه یک Del Mar Oaksدر میدان Del Mar

-استیکس گروه یک بورلی در میدان آرلینگتون پارک

-گروه دو لاس پلاسما هندیکاپ در میدان سانتا آنیتا

-گروه دو سانتا آنا هندیکاپ در میدان سانتا آنیتا

-کسب دو عنوان نایب قهرمانی در استیکس گروه یک Queen Elizabeth II Challengeدر میدان کینلند و استیکس گروه یک John C. Mabee Ramonaدر میدان Del Mar(برای دوبار)

-کسب عنوان سومی در استیکس گروه دو Pretty Pollyدر میدان Curraghایرلند

http://www.pedigreequery.com/golden+apples

 

SOMNUSبا پدر بزرگ مادری Night Shift:

-قهرمان سرعت اروپا در سال 2004

قهرمانی در نه مسابقه شامل:

- گروه یک Prix de la Foretدر میدان Longchampپاریس

-گروه یک Stanley Leisure Sprint Cupدر میدان Haydockواقع در مرسی ساید انگلیس

-گروه یک مسابقه Prix Maurice de Gheestدر میدان Deauvilleفرانسه

-استیکس  Hackwoodدر میدان Newbury(نیو بری)انگلیس

-کسب دو عنوان دومی در گروه یک Stanleybet Sprint Cupدر میدان Haydockو استیکس گروه یک Hopefulدر نیومارکت انگلستان.

-کسب عنوان سومی در استیکس گروه سه Foster's Lager Chipchaseدر میدان نیوکاسل.

و قهرمانی در مسابقه richest juvenileاروپا.

-کسب دویست هزار پوند جایزه در استیکس Doncaster St. Legerدر میدان Doncaster(واقع در جنوب یورک شایر انگلیس)و مسابقه

Two-Year-Old Trophyدر میدان Redcar(واقع در شمال یورک شایر انگلیس)  در سال 2002.

http://www.pedigreequery.com/somnus

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=562926

 

HALFWAY TO HEAVENبا پدر بزرگ مادری Indian Ridge:

قهرمانی در سه مسابقه مهم :

-استیکس گروه یک ایریش 1000گینس

-استیکس گروه یک Nassauدر میدان Goodwoodانگلیس.

-استیکس گروه یک Sun Chariotدر میدان نیومارکت انگلستان.

-کسب دو عنوان دومی در استیکس گروه سه Leopardstown 1,000 Guineas TrialمیدانLeopardstownکشور ایرلند.

-سومی در استیکس گروه یک Matronدر میدان Leopardstownو گروه یک Poule d'Essai des Poulichesدر میدان Longchampفرانسه.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=676014

 

MEGAHERTZبا پدر بزرگ مادری Rahy:

قهرمانی در 13مسابقه معتبر شامل:

-استیکس گروه یک Yellow Ribbonدر میدان سانتا انیتا.

-استیکس گروه یک John C. Mabee Handicapدر میدان مسابقه Del Mar.

- گروه دو سانتا انا هندیکاپ در میدان مسابقه سانتا آنیتا هندیکاپ.

-گروه دو سانتا باربارا هندیکاپ در میدان سانتا آنیتا(برای دوبار)

-گروه دو بورلی هیلز هندیکاپ در میدان هالیوود پارک.

-گروه دو هانی مون بریدرزکاپ هندیکاپ در میدان هالیوودپارک.

-گروه دو San Gorgonio Handicapدر میدان سانتا آنیتا.

و......

دوبار نایب قهرمانی در گروه یک Del Mar Oaksو استیکس گروه یک San Gorgonioدر میدان سانتا آنیتا.

-کسب عنوان سومی در گروه یک گیملی بریدرز کاپ هندیکاپ در هالیوود پارک و گروه دو سانتا آنا هندیکاپ.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=548035

 

PEERESSبا پدر بزرگ مادری Primo Dominie:

قهرمان 7مسابقه معتبر شامل:

-استیکس گروه یک Juddmonte Lockingeدر میدان نیوبری.

-استیکس گروه یک Kingdom of Bahrain Sun Chariotد میدان نیومارکت.

-استیکس گروه دو Windsor Forestدر میدان رویال اسکوت.

-استیکس Michael Seely Memorial Fillies'در میدان York.

-کسب عنوان دوم در استیکس گروه یکMatronدر میدان Leopardstownایرلند و گروه سه استیکس پرنسس الیزابت در میدان Epsom.

-سومی درگروه یک مسابقهPrix Jacques le Maroisدر میدان Deauvilleو گروه یک استیکس Falmouthدر نیومارکت انگلستان.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=587289

 

SARISKAبا پدر بزرگ مادری Muhtarram:

قهرمان چهار مسابقه مهم شامل:

-استیکس گروه یک Investec Oaksدر میدان Epsom.

-گروه یک Darley Irish Oaksدر میدان Curragh.

-گروه سه استیکس Tattersalls Musidoraدر میدان York.

-کسب عنوان دوم در گروه یک Darley Yorkshire Oaksدر میدان York.

-کسب مقام سومی در استیکس گروه یک Emirates Airline Championدر میدان نیومارکت.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=719953

 

EXCELLENT ARTبا پدر بزرگ مادری Seeking The Gold:

چهار قهرمانی مهم در مسابقات زیر:

-استیکس گروه یک St. James Palaceدر میدان رویال اسکوت.

-استیکس گروه دو میل ریف در میدان نیوبری.

-قهرمانی در National Stakesدر میدان Sandownانگلیس.

-کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات زیر:

- در گروه یک بریدرز کاپ مایل در میدان Monmouth.

-گروه یک مسابقه Sussex Stakesدر میدان Goodwood.

-گروه یک مسابقه کوئین الیزبت استیکس در میدان اسکوت.

-سومی در گروه یک Prix Mornyدر فرانسه و گروه دو Railway Stakesدر میادین ایرلند.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=654568

اطلاعات EXCELLENT ARTبه عنوان سیلمی با مبلغ کشش ده هزار یورو:

http://www.racingpost.com/bloodstock/stallionbook/stallion_home.sd?horse_id=654568&tab=details

 

KYLLACHYبا پدر بزرگ مادری Song:

قهرمان سرعت اروپا در سال 2002

قهرمان شش مسابقه بزرگ شامل:

1-استیکس گروه یک Nunthorpeدر میدان یورک.

2-استیکس گروه دو Templeدر میدان Sandown.

3-استیکس گروه سه Palace Houseدر نیومارکت.

4-دو بار نایب قهرمانی  مسابقه Prix du Cercleدر میدان Deauvilleفرانسه و.....

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=527373

شایان ذکر است از فرزندان کیلاچی مادیان نابرا ونریان تیش تر در میادین داخلی به موفقیت های ارزنده ای در مسافت 1000متر دست یافتند ودر حال حاضر نریان ریو اسمارت به عنوان نوه ی پیووتال و پسر کیلاچی برای مسابقات بهار در مجموعه رادان هورس در حال اماده سازی می باشد.

موفقیت های کیلاچی به عنوان سیلمی:

http://www.racingpost.com/bloodstock/stallionbook/stallion_home.sd?horse_id=527373

 

CHORISTبا پدر بزرگ مادری Chief Singer:

قهرمان نه مسابقه مهم شامل:

1-استیکس گروه یک Audi Pretty Pollyدر میدان Curraghایرلند.

2-استیکس گروه سه Oakgrove Stud Golden Daffodilدر میدان مسابقه Chepstow

3-استیکس گروه سهIrish National Stud Blandford.

4-استیکس Weatherbys Pipalongدر میدان Pontefract(واقع در غرب یورک شایر انگلیس)

5-استیکس Upavon Filliesدر میدان Salisbury.

6-استیکس EBF Hoppingsدر نیوکاسل

7-کسب مقام دومی :

-در استیکس Emirates Airline Championدر گروه یک نیومارکت انگلستان.

-در استیکس Aga Khan Studs Blandford

-در استیکس Sandringhamدر میدان رویال اسکوت.

-در استیکس Middletonدر یورک شایر.

کسب عنوان سومی در مسابقات:

-گروه یک استیکس Vodafone Nassauدر میدانGoodwood

-گروه سه استیکس Princess Royal Willmott Dixonدر میدان اسکوت.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=553567

 

REGAL PARADEاز پدر بزرگ مادری Kingmambo:

قهرمانی در ده مسابقه مهم شامل:

1-گروه یک Betfred Sprint Cup

2-گروه یک Prix Maurice de Gheestدر فرانسه

3-استیکس گروه سه Shadwellدر نیوبری.

4-قهرمانی در مسابقه totepool City Plateدر میدان Chester

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=669862

 

BUZZWORDاز پدر بزرگ مادری Danehill:

قهرمانی در سه مسابقه مهم شامل:

1-گروه یک مسابقه Deutsches Derbyد میدان هامبورگ

2-گروه سه مسابقه Prix La Rochetteدر فرانسه.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=405231

 

VIRTUALاز پدر بزرگ مادری Exit To Nowhere:

قهرمان شش مسابقه شامل:

-استیکس گروه یک Juddmonte Lockingeدر میدان نیوبری.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=688653

اطلاعات این پسر پیووتال به عنوان سیلمی

http://www.racingpost.com/bloodstock/stallionbook/stallion_home.sd?horse_id=688653&tab=details

 

SIYOUNIاز پدر بزرگ مادری دانهیل:

قهرمانی چهار مسابقه مهم شامل :

 Prix Jean-Luc Lagadere.Prix La Fleche

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=733304

مبلغ کش این پسر پیووتال در سال 2011مبلغ هفت هزار یورو می باشد.

http://www.racingpost.com/bloodstock/stallionbook/stallion_home.sd?horse_id=733304

 

 مادر ریو کازوی از مجموعه رادان هورس و SAOIREاز پدر بزرگ مادری دانهیل:

قهرمان دومسابقه مهم که از مهمترین ان می توان به قهرمانی در استیکس گروه یک ایریش 1000گینس در ایرلند می توان اشاره کرد.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=598322

 

NOORDHOEK FLYERاز پدر بزرگ مادری Kris:

قهرمان مسابقه گروه یک Bloodstock SA Cape Guineasدر میدان Kenilworth.

 

FALCOاز پدر بزرگ مادری Unbridled:

قهرمانی در دومسابقه که از مهمترین ان می توان به قهرمانی در گروه یک مسابقه Poule d'Essai des Poulainsفرانسه اشاره کرد.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=686313

قیمت کشش این پسر پیووتال در سال 2011مبلغ هفت هزار یورو می باشد.

http://www.racingpost.com/bloodstock/stallionbook/stallion_home.sd?horse_id=686313&tab=details

 

SILVESTER LADYاز پدر بزرگ مادری Soviet Star:

برنده گروه یک مسابقه Ostermann - Preis der Dianaدر میدان Mulheim.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=548151

 

KANEKOاز پدر بزرگ مادریBe My Guest:

قهرمانی در  شش مسابقه شامل:

گروه یک مسابقه Erkek Tay Denemeدر میدان استامبول-گروه سه استیکس Fehmi Simsarogluد میدان ازمیر

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=605040

 

EMERALD COMMANDERاز پدر بزرگ مادری Sadler's Wells:

قهرمان چهار مسابقه که از مهمترین انها می توان به قهرمانی در گروه دو مسابقه Darley Oettingen-Rennenدر میدان Baden-Badenاشاره کرد.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=737751

 

PIVOTAL POINTاز پدر بزرگ مادری Presidium:

قهرمان گروه دو استیکس Diademدر میدان اسکوت

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=557300

 

BEAUTY IS TRUTHاز پدر بزرگ مادری Warning:

قهرمانی در گروه دو مسابقه Prix du Gros-Cheneمیدان Chantillyفرانسه.

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=661597

 

CAPTAIN RIOاز پدر بزرگ مادری Miswaki:

قهرمان سه مسابقه شامل:

Criterium de Maisons-Laffittدر میدان Maisons-Laffitteکشور فرانسه(گروه 2)-استیکس Bank of Ireland Waterford Testimonialدر کشور ایرلند

مسابقه betabet Two Year Old Trophyدر میدان Redcar

http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=546115

قیمت کشش این پسر پیووتال در سال 2011مبلغ پنج هزار یورو می باشد.

http://www.racingpost.com/bloodstock/stallionbook/stallion_home.sd?horse_id=546115

 

 

تمامی مطالب که در مورد پیووتال وفرزندانش گفته شد حاکی از این مطلب است که خانواده ی پیووتال به موفقیت های بسیار در عرصه بین المللی دست یازیده اند.همچنین پیووتال ویژگی بارز خود را که سرعت می باشد توانسته به خوبی به فرزندان ونوادگانش انتقال بدهد.

به طوری  نمایش خیره کننده  مادیان های    ریو امپلی کیشن و ریو کازوی  در مسابقات تابستان سال 89 تهران .مهر تائیدی بر موفقیت این خط خونی در مسابقات اسبدوانی کشورمان زد.

به امید ان که فرزندان  ریومیلنیوم (ایمام) برترین نریان وارد شده از خانواده ی پیووتال  در آینده نزدیک .تحولی عظیم  در کورس های سرعت ایران ایجاد کنند.

 

ترجمه و تنطیم : مهندس میکائیل قزلجه

 

در ادامه این مقاله باید به مادیان قدرتمند دیگری از نسل پیووتال اشاره کرد که در مقاله بالا از قلم افتاده است .

این مادیان سیرین پارتی، کره پیووتال و قهرمان 1200 متر در انگلیس می باشد که اکنون از سیلمی مربوش آبستن است و یکی از بهترین مادیان های مجموعه پرورش اسب رادان بشمار می رود .

ارسال نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ